Skip Main MenuSkip Search Forums

Search Forums

Skip Online Users

Online Users

(last 100 minutes)
None

teacher

ชื่อ นายสาคร นนทารักษ์

ตำแหน่ง ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อ.ท่ามะกา จ. กาญจนบุรี

วิชาที่สอน วิชาคอมพิวเตอร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในอาชีพครู 36 ปี

วุฒิทางการศึกษา คบ. ( สังคมศึกษา ) และ คบ. (คอมพิวเตอร์ )

ปรัชญาในการทำงาน ทำงานในปัจจุบันให้ดีที่สุดเพื่อผลงานที่เลิศในอนาคต

Skip LoginSkip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 Today Tuesday, 23 July 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Skip แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมSkip ข่าวสารการเรียนรู้