Skip Main MenuSkip Search Forums

Search Forums

Skip Online Users

Online Users

(last 100 minutes)
None

teacher

ชื่อ นายสาคร นนทารักษ์

ตำแหน่ง ครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อ.ท่ามะกา จ. กาญจนบุรี

วิชาที่สอน วิชาคอมพิวเตอร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในอาชีพครู 36 ปี

วุฒิทางการศึกษา คบ. ( สังคมศึกษา ) และ คบ. (คอมพิวเตอร์ )

ปรัชญาในการทำงาน ทำงานในปัจจุบันให้ดีที่สุดเพื่อผลงานที่เลิศในอนาคต

Skip LoginSkip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 Today Tuesday, 21 May 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Skip แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมSkip ข่าวสารการเรียนรู้